Hradecká libovolka LP 60

Dne 20. 5. 2023 klub SSK 0062 Hradec Králové pořádal tradiční závod v libovolné pistoli LP 60. Celkem bylo na startovní listině 6 závodníků. Pravděpodobným důvodem tak nízké účasti, byly  závody pořádané na jiných střelnicích. Škoda, že se nelze na termínech závodů centrálně domluvit s ostatními kluby. Vítězem závodu se stal Pavel Hojdík z hradeckého klubu SSK 0054 Třebeš, druhý byl Josef Kulhánek z SSK Nová Paka a na třetím méstě skončil Jaroš Hynek z SSK Nové Lesy.

Předovky v Uherském Ostrohu dne 8.4.2023

Dne 8. dubna 2023 se konal v Uherském Ostrohu mezinárodní závod – Jarní cena. Závodu se zúčastnil i Pavel Balák, který v kategorii Minie (perkusní puška na 100 m) získal 1. místo s nástřelem 90 bodů. Gratulujeme!!!

Sponzor klubu – EXPLOSIA a.s., Pardubice.

Dne 12. 1. 2023 byla na střelnici v Hradci Králové podepsána  smlouva o reklamní činnosti mezi naším klubem a firmou Explosia a.s., Semtín 107, Pardubice.
Firma Explosia a.s. se tak stala hlavním sponzorem klubu SSK 0062 Hradec Králové. Níže jsou momentky z podpisu smlouvy a následné prohlídky naší střelnice.
Firmu Explosia a.s. zastupoval pan Martin Vencl – tiskový mluvčí společnosti Explosia a.s..

Česká střelecká liga 2022- předovky

Rádi bychom pogratulovali panu Balákovi k získání dvou dalších titulů letošního ročníku České střelecké ligy a to v disciplínách WHITVORTH (puška civilní na 100 metrů vleže bez opory) a MINIE (puška vojenská na 100 m vleže bez opory).
Obě disciplíny se střílí  rovněž v seriálu střeleckých závodů – Česká střelecká  liga již 15 let a všechny ročníky v obou disciplínách vyhrál pan Balák. Letos dokonce v obou disciplínách pan Balák ustanovil národní  rekordy a získal  již celkem  83 titulů “ mistr České střelecké ligy“.

G R A T U L U J E M E  a přejme panu Balákovi i v dalších ročnících České střelecké ligy úspěchy a doufejme, že se mu podaří  získat nejméně stovku titulů.

 

Neúspěšnější sportovec roku 2021

V anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2021 Královéhradeckého kraje  se umístil náš člen Pavel Balák.
Pavle, gratulujeme Ti za získání tohoto ocenění. Přejeme Ti, aby Ti dlouho vydržela Tvá střelecká forma a abys zakulatil své tituly Mistr Ćeské republiky. Zároveň bych Ti chtěl, jako předseda klubu,  poděkovat za vzornou reprezentaci našeho klubu SSK 0062 Hradec Králové.

65. a 66. Titul Mistra ČR pro Pavla Baláka

Dne 9.-10. 7.2022 se konaly v Uherském Ostrohu závody ve střelbě z předovkových zbraní. Tohoto mistrovství se zúčastnil také člen našeho klubu pan Pavel Balák, který střílel v kategorii Minie a Whitworth. A dařilo se mu. Za své výkony získal již 65 a 66 titul mistra České republiky přičemž v kategorii Minie nástřelem 96 bodů ustanovil rovněž nový rekord České republiky.
Střelecké výkony pana Pavla Baláka jsou naprosto unikátní a doufejme, že ho střelecká forma jen tak neopustí.


Uherský Ostroh – předovky

Dne 2.7.2022 se v Uherském Ostrohu konaly mezinárodní střelecké závody ve střelbě z předovek. Náš klub reprezentoval pan Pavel Balák a jak už je u něho zvykem – bral medaile a to v těchto disciplínách:

– disciplína MINIE – perkusní puška vojenská na 100 metrů – 94 bodů – I. místo

– disciplína WHITVORTH – perkusní puška civilní na 100 metrů – 94 bodů – II. místo, přičemž z českých střelců byl první.

Gratulujeme!

Tři terče

V sobotu 2.7.2022 proběhl závod Tři terče. Závod probíhá tak, že závodníci střílí 15 ran na tři různé terče a to mezinárodní pistolový terč, zelená figura a papoušek v čase 6 minut na každý terč. V letošním ročníku měl nejlepší mušku střelec pan Jan Vlachý a umístil se na prvním místě před Tomášem Balcarem z našeho klubu a panem Evženem Králem.